Tik 4 LGBTQ+ migrantams Lietuvoje suteiktas prieglobstis?

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Tik 4 LGBTQ+ migrantams Lietuvoje suteiktas prieglobstis?

Ant, 01/25/2022 - 20:00
Kategorija:
0 komentarų

Iš neoficialių šaltinių GayLine.LT gauta informacija rodo, kad tik 4-iems LGBTQ+ bendruomenei priklausantiems migrantams buvo patenkintas prieglobsčio prašymas. Trys iš jų atvyko iš Irako, 1 iš Irano.

Į Lietuvą pernai per pasienį su Baltarusija pateko daugiau nei 4,2 tūkst. migrantų. Nepaisant įspūdingų skaičių - toks mažas LGBTQ+ patenkintų prašymų skaičius turėtų stebinti ne vieną. Vis dėlto, mokslininkai tyrinėjantys LGBTQ+ migrantų prieglobsčio prašymų eigą Europoje pažymi, kad tokia tvarka yra įprasta. LGBTQ+ žmonių prašymai atmetami dėl plačiai paplitusios „netikėjimo kultūros“ ir „neįmanomo įrodinėjimo naštos“.

Tyrėjų teigimu Europoje vienas iš trijų tokių prašymų buvo atmestas, nes pareigūnai tiesiog netikėjo migrantų žodžiais apie jų seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę.

Apklausus pačius migrantus paaiškėjo, kad keturi iš 10 prašymų buvo atmesti, nes sprendimus priimantys asmenys nemanė, kad konkretus asmuo buvo persekiojamas, ar jiems kilo tokia grėsmė. Daugiau nei trečdalis migrantų manė, kad pareigūnai nesiklausė jų pasakojamos istorijos.

GayLine.LT paprašė Migracijos departamento atsakyti į kelis klausimus šia tema. Atsakymai rodo, kad vertinant LGBTQ+ žmonių prašymus taikomos standartinės procedūros. Jungtinės Tautos ne kartą pabrėžė, kad būtina imtis ypatingų priemonių LGBTQ+ asmenų prašymams nagrinėti, jau nekalbant apie jų laikino apgyvendinimo sąlygas. Ne kartą pabrėžta, kad tokių asmenų padėtis, dėl galimo persekiojimo net ir migrantų stovyklose yra išskirtinė ir reikalauja specialaus darbuotojų pasirengimo.

Europos direktyvos dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos įžangos 29 dalyje rašoma: „kai kuriems prašytojams gali reikėti specialių procesinių garantijų, inter alia, dėl jų amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, lytinės tapatybės (...) Valstybės narės turėtų stengtis, kad prieš priimant pirmosios instancijos sprendimą būtų nustatyti prašytojai, kuriems reikia specialių procesinių garantijų. Tiems prašytojams turėtų būti suteikta tinkama parama, be kita ko, skirta pakankamai laiko, kad jiems būtų sudarytos sąlygos, būtinos, kad jie galėtų veiksmingai naudotis procedūromis ir pateikti reikiamą informaciją jų tarptautinės apsaugos prašymui pagrįsti”.

- Ar galima sužinoti kiek iš viso buvo pateikta prašymų, kuriuose nurodomas priklausymas LGBTQ+ bendruomenei?

Migracijos departamentas statistikos pagal asmenų lytinę orientaciją nekaupia.

 - Kokiais pagrindiniais principais remiantis yra atliekami interviu su LGBTQ+ migrantais, siekiant patikrinti jų nurodytus faktus?

Migracijos departamentas nagrinėja netradicinės lytinės orientacijos asmenų prašymus vadovaudamasis Europos prieglobsčio paramos biuro ir Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros parengtomis rekomendacijomis ir gairėmis. Pagal prieglobsčio prašytojų nurodytas priežastis Migracijos departamentas atlieka išsamų tyrimą ir užduoda papildomų klausimų, kad surinktų išsamią informaciją apie prieglobsčio prašytojo nurodytas aplinkybes.

- Kokios aplinkybės turėtų būti pakankamos, kad tokie prašymai būtų tenkinami? Ar nagrinėjant prašymus yra vertinama konkrečios šalies įstatyminė bazė ir tradicijos, kurios galėtų lemti susidorojimą/įkalinimą/smurtą ar grėsmė gyvybei LGBTQ+ žmonėms?

Turi būti konstatuota, kad žmogus iš tikrųjų pagrįstai bijo persekiojimo, kad tas persekiojimas yra susijęs su minėtomis žmogaus savybėmis, kad asmuo negali tikėtis savo šalies apsaugos nuo tokio persekiojimo. Kiekvienas prieglobsčio prašymas vertinamas individualiai, atsižvelgiant ir vertinant prieglobsčio prašytojo pateiktą informaciją. Migracijos departamentas, prieš priimdamas sprendimą, surenka visą reikiamą informaciją apie prieglobsčio prašytoją, iš patikimų informacijos šaltinių, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitų, kuriose detaliai ir aiškiai nurodoma minėtų asmenų padėtis kilmės valstybėje, išsiaiškina, ar prieglobsčio prašytojo kilmės valstybėje jam kyla grėsmė dėl nurodytų aplinkybių.