Lietuvos vyskupai nepritaria Civilinės partnersytės įstatymui - neva sumaikins šeimą

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Lietuvos vyskupai nepritaria Civilinės partnersytės įstatymui - neva sumaikins šeimą

Št, 06/18/2022 - 13:00
Kategorija:
0 komentarų

Lietuvos vyskupai vakar kreipėsi viešu laišku į tikinčiuosius pareikšdami nuomonę dėl Civilinės partnerystės įstatymo. „Pavojus kyla ir pačiai šeimos sampratai, kurios turinį kartais bandoma keisti siūlant įvairias įstatymų iniciatyvas“, - laiško pradžioje gąsdina Lietuvos bažnyčios hierarchai.

Laiško pradžioje iš karto pereinama prie neva kylančios grėsmės šeimai. Tam pasitelkiamas ir popiežius.

„Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie konkrečius iššūkius, su kuriais šiandien susiduriama, pabrėžia, kad „faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos pačios lyties asmenų nevalia tiesiog prilyginti santuokai. Nė viena netvirta ar naujai gyvybei uždara sąjunga nelaiduoja visuomenės ateities“, - rašoma tekste.

Iš kart po to pareiškiama, kad būtent šiai nuostatai prieštarauja Civilinės sąjungos įstatymas. Primename, kad pagal jį sąjunga būtų sudaroma notaro, o poros nariai negalėtų keisti savo pavardės.

„Minėtame Civilinės sąjungos įstatymo projekte iš esmės siūloma tai, ko popiežius Pranciškus anksčiau cituotoje apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia ištraukoje kviečia nedaryti, – faktines sąjungas ir sąjungas tarp tos pačios lyties asmenų prilyginti santuokai. Negalime pritarti šio įstatymo projektui, iškreipiančiam ir devalvuojančiam santuokos bei šeimos sampratas“, - teigia vyskupai.

Minėto įstatymo tikslai prilyginami Trojos arkliui, neva jis leis keisti visą valstybės sistemą, taip pat ir švietimą, vėliau paneigiamos vyro ir moters prigimtinės teisės. Čia pat išreiškiamas palaikymas Artimo ryšio įteisinimui.

„Protingas kompromisas būtų priimti tokį įstatymą, kuris šių sąjungų netapatintų su šeima. Asmenų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nenorėtų ar negalėtų sudaryti vyro ir moters santuokos, padėtį galėtų išspręsti Teisės į artimą ryšį įstatymas, kurio projekte numatyta galimybė artimaisiais pripažinti ne tik šeimos ar giminystės ryšiu siejamus, bet ir kitus asmenis”, - sako vyskupai.