PASIRAŠYK! Atviras laiškas Seimo nariams už partnerystę DABAR

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

PASIRAŠYK! Atviras laiškas Seimo nariams už partnerystę DABAR

Pen, 04/22/2022 - 14:29
Kategorija:
0 komentarų

Lietuvos žmogaus teisių centras šiandien pradeda kampaniją dėl Partnerystės įstatymo į Seimo darbotvarkę sugrąžinimo. PASIRAŠYTI atvirą laišką Seimo nariams gali visi norintys.

 "Mums bandoma pasakyti, kad reikia diskutuoti, atsakyti į neva visuomenei kylančius klausimus apie LGBT+ bendruomenę ir Partnerystės įstatymą. Tačiau tiesa tokia, kad į visus klausimus, net ir pačius absurdiškiausius – jau atsakyta. Partnerystės įstatymas yra ne diskusijų, o vertybinio pasirinkimo klausimas: ką renkamės – vakarietiškas vertybes ar putinizmą ir jo metų metus Lietuvoje skleidžiamus melus apie tariamą grėsmę „tradicinėms vertybėms“, - teigia laiško iniciatoriai. 

"Lietuva turi aiškiai parodyti, kad su Kremliaus vertybėmis mums nepakeliui. Todėl Seimo narių laukia svarbus sprendimas – parodyti vakarietišką lyderystę ir pagaliau priimti Partnerystės įstatymą.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai Rusija, nepaisydama tarptautinės teisės ir elementaraus žmogiškumo, užpuolė taikius Ukrainos žmones, mes kartu su Europa ir pasauliu darkart prisiminėme, kokia trapi gali būti laisvė.

Narystė ES ir NATO suteikia mums saugumo jausmą. Visgi tai nereiškia, kad galime sėdėti sudėję rankas. Priešiškos jėgos ir judėjimai kėsinasi į mūsų laisvę kitais nei kariniais būdais – mėgindami išjudinti vertybinius pamatus, sėdami neapykantą, priešindami bei skleisdami melagienas.

Seimo salėje šį pavasarį laukia debatai dėl didelei visuomenės daliai svarbaus žmogaus teisių klausimo – Partnerystės įstatymo. Šis įstatymas svarbus ne tik savo santykių įtvirtinti negalinčioms poroms, bet ir Kremliaus ruporams.

Dar pavasario pradžioje liudijome pastangas paskandinti šį žmogaus teisių klausimą, išbraukiant Partnerystės įstatymą iš Seimo pavasario sesijos darbų programos. Esame dėkingi politinę lyderystę pademonstravusiems Seimo nariams – jų dėka šis klausimas liko darbų programoje. Tačiau, siekiant užtikrinti dalies Lietuvos žmonių teisę į orumą, to nepakanka.

Raginame kuo skubiau į Seimo darbotvarkę grąžinti Partnerystės įstatymo klausimą ir pagaliau aiškiai ir nedviprasmiškai parodyti, kokiomis vertybėmis vadovaujasi Lietuva – europietiškomis ar visgi agresoriaus iš rytų.

Kremlius mums bando įteigti, kad Lietuvos „visuomenė dar nepasiruošusi“, neva didesnis dalies mūsų pačių žmonių saugumas ir orumas sugriaus dabartinę pasaulio tvarką. Melas ir gąsdinimas – visada veikusi okupantų taktika, skirta manipuliuoti ir valdyti žmones, užgniaužti jų tikėjimą ir laisvą valią.

Kviečiame nepasitikėti skleidžiamu melu ir išgirsti mūsų valstybės piliečius. Žmones, tokius pačius kaip jūs ar mes, tačiau vis dar stokojančius vienodų teisių bei apsaugos laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje, ES šalyje.

2004 m., kai Lietuva tapo pilnateisė ES šeimos narė, mes prisiėmėme ne tik su naryste gautas laisves – judėjimo, politines ir teisines laisves, ekonominę gerovę. Kartu mes įsipareigojome gerbti bei puoselėti ES vertybes – demokratiją, žmogaus orumą, teisę į privatų gyvenimą, minties, religijos, žodžio laisvę. Įsipareigojome nediskriminuoti asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Beveik du dešimtmečius esame Europos Sąjungos šeimos nariai, tačiau ar galime teigti, kad šioje šalyje visi mūsų piliečiai yra lygiaverčiai ir lygiateisiai?

Gerbiami Seimo nariai, atėjo laikas lyderystei. Neleiskite sau, o kartu ir mums visiems, suklupti ir pasirinkti neteisingai, balsuojant dėl Partnerystės įstatymo. Būkite lyderiai, kurių reikia visuomenei – parodykite, jog mums ne pakeliui su Kremliaus vertybėmis."

PASIRAŠYTI galima ČIA.