Žmogaus teisių organizacijos ir ekspertai palaiko sąvokos „smurtas lyties pagrindu“ atsiradimą įstatyme

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Žmogaus teisių organizacijos ir ekspertai palaiko sąvokos „smurtas lyties pagrindu“ atsiradimą įstatyme

Pir, 01/17/2022 - 14:51
Kategorija:
0 komentarų

Daugiau nei 100 žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų ir ekspertų kreipėsi į Seimo narius, prašydami palaikyti sąvokos „smurtas lyties pagrindu“ įtraukimą į Smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Susirūpinimas kilo Seimo nariams Audroniui Ažubaliui ir Vilijai Aleknaitei – Abramikienei pateikus siūlymą braukti šią sąvoką iš šiuo metu Seime svarstomų Smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisų.

Minėtame kreipimesi Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis žmogaus teisių ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityse, reiškia palaikymą Žmogaus teisių komiteto atnaujintam ir šiuo metu Seime registruotam Įstatymo projektui Nr. XIVP-1056(3). Anot organizacijų, ypač svarbūs Įstatymo projekto pakeitimai – apsaugos nuo smurto orderio skyrimo termino ir tvarkos atnaujinimas bei smurto lyties pagrindu sąvokos integravimas į įstatymą.

Pasirodžius abejonių dėl pastarosios sąvokos tikslingumo ir legitimumo, rakte pateikiami argumentus, kuo jos įtraukimas į įstatymą svarbus smurto mastui Lietuvoje mažinti ir kodėl ją išimti iš įstatymo nėra jokio pagrindo.

"Smurtas lyties pagrindu (angl. gender-based violence) yra tarptautinė ir plačiai naudojama sąvoka, įtvirtinta įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose (...). Smurtas lyties pagrindu
apibrėžiamas kaip diskriminacijos forma, kuri varžo moterų gebėjimą pasinaudoti savo teisėms ir laisvėmis, remiantis lygybe su vyrais. Tai – smurtas, kuris yra nukreiptas prieš
moterį dėl to, kad ji yra moteris, arba kurį neproporcingai dažnai patiria moterys. Būtent todėl smurto artimoje aplinkoje problemai spręsti neužtenka bendrojo pobūdžio,
universalių smurto prevencijos priemonių, nes jos nėra skirtos adresuoti šios disproporcijos ir todėl nenumato specifinių priemonių problemai spręsti", - rašoma rašte.

Organizacijos pažymi, kad smurto lyties pagrindu sąvoka yra taip pat kertinė siekiant kovoti su smurtu prieš moteris su negalia.

"Tik pripažinus egzistuojančią disproporciją tarp lyčių, galima parinkti taiklesnes ir efektyvesnes priemones smurtui artimoje aplinkoje spręsti. Būtent tokių priemonių stoka kol
kas neleidžia sumažinti epideminio smurto prieš moteris artimoje aplinkoje masto", - konstatuoja organizacijos.

Kreipimosi tekstą rasite ČIA.

Daugiau ManoTeises.