Dainius Žalimas: Lietuva su Vengrija, Rusija turi bendrą bruožą

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Dainius Žalimas: Lietuva su Vengrija, Rusija turi bendrą bruožą

Št, 12/18/2021 - 12:00
Kategorija:
0 komentarų

Buvęs Konstitucinio teismo teisėjas socialiniame tinkle paskelbė savo nuomonę, kurioje apžvelgė praėjusią savaitę Venecijos komisijos atliktą Vengrijos įstatymų nuostatų vertinimą. Jame nagrinėti draudimai nepilnamečiams teikti informaciją apie homoseksualumą. Dainiaus Žalimo vertinimu, situacija Vengrijoje turi panašumų su Lietuva.

"Šioje nuomonėje Venecijos komisija pažymėjo, jog yra europinis ir tarptautinis konsensusas seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę laikyti asmens identiteto, kuriam taikoma privataus gyvenimo apsauga, elementu.
Tiesa, Lietuvos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. formuluotė nėra tokia tiesmuka kaip Vengrijos: pagal ją neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia informacija laikoma viešoji informacija, “kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata”", - taigia D. Žalimas.

"Apskritai šios nuostatos turinys turėtų būti laikomas iš esmės pakitusiu nuo pradinio sumanymo laikų, nes konstitucinė šeimos samprata apima ir ne santuokos pagrindu kuriamas šeimas, sudaromas tos pačios lyties porų. Taigi, atrodytų, įstatymas turėtų būti suprantamas kaip laikantis kenksminga nepilnamečiams informaciją, kuria niekinamos ir tos pačios lyties asmenų šeimos, taip pat kuria būtų skatinama tik skirtingų lyčių porų šeimų kūrimas.

Tačiau, kaip galima matyti iš praktikos, Konstitucijos nepaisoma. Įstatymas toliau atgraso nuo informacijos apie seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, šeimos santykių įvairovę. Lietuvos valstybės institucijos, net teismai, įstatymo pagrindu neleido nepilnamečiams platinti pasakos “Gintarinė širdis”.

Tad minėtai Lietuvos įstatymo nuostatai įvertinti puikiausiai tinka Venecijos komisijos argumentai dėl Vengrijos įstatymo, o būtent:

- tokia nuostata neatitinka teisėtumo reikalavimo, nes yra nepakankamai aiškiai apibrėžta;
- toks viešosios informacijos teikimo nepilnamečiams ribojimas nėra būtinas demokratinėje visuomenėje, nes yra aiškus europinis konsensusas pripažinti asmenų teisę atvirai identifikuoti save kaip gėjus, lesbietes ar kitokios mažumos atstovus bei skatinti jų teisių ir laisvių įgyvendinimą; be kita ko, toks ribojimas negali būti grindžiamas visuomenės moralės apsaugos tikslu, nes teisė į lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją yra fundamentalaus pobūdžio ir negali būti paneigta remiantis tik viena tradicija;
- toks ribojimas neproporcingai varžo nepilnamečių teisę gauti objektyvią informaciją seksualumo tema, įskaitant seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę; be kita ko, nėra jokių mokslu grindžiamų duomenų apie tai, kad tokia informacija darytų neigiamą poveikį nepilnamečiams", - rašo D. Žalimas.