Istorinis sprendimas Latvijoje - įteisinta partnerystė. Opozicija ginklų nesudeda

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Istorinis sprendimas Latvijoje - įteisinta partnerystė. Opozicija ginklų nesudeda

Ket, 11/09/2023 - 19:27
Kategorija:
0 komentarų

Per galutinį svarstymą Latvijos parlamentas priėmė aštuonių įstatymų paketą, kuriuo įteisina partnerystės institutą. Tikimasi, kad įstatymų pataisos įsigalios 2024 m. liepos 1 d., tačiau opozicija jau paprašė prezidento nepasirašyti pataisos, kuri reikalauja registruoti partnerystę pas notarą. Jie nori pradėti rinkti parašus referendumui inicijuoti.

Iš šimto parlamentarų partnerystės įteisinimui nepritarė apie 40 narių. Visi besipriešinantys priklauso opozicijai. Šį įstatymų paketą parlamentas priėmė praėjus trejiems metams po to, kai Latvijos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad valstybė turi pareiga apsaugoti tos pačios lyties partnerių šeimas, rašo lsm.lv.

Parlamento priimti dokumentai numato:

  • notaras galės įregistruoti partnerystę;
  • partneriai turės teisę priimti sprendimus dėl sutuoktinio medicininės priežiūros;
  • partneriams taip pat bus taikoma interesų konflikto sistema;
  • partneriams bus taikomos mokesčių lengvatos, panašios į susituokusių porų;
  • partneriai turės socialinio draudimo teises, galės gauti dalį mirusio partnerio pensijos.

Tiesa, įstatymai nesprendžia visų problemų, tokių kaip vaikų klausimai.

„Humaniškas ir pagarbus seniai neišspręstų visuomenės poreikių reguliavimas padės daugeliui Latvijos žmonių pajusti sąsajas ir lojalumą savo šaliai. Ypač svarbu suteikti žmonėms saugumo jausmą dabar, kai iš tikrųjų esame hibridinių grėsmių akivaizdoje“, – sakė Teisingumo ministrė Inese Lībiņa-Egnere.

Opozicija dar prieš paketo svarstymą paskelbė, kad ragins prezidentą nepublikuoti įstatymų, kad būtų galima surinkti parašus referendumui inicijuoti, skelbia Lsm.lv. Po balsavimo 34 parlamento nariai kreipėsi į šalies vadovą tik dėl vienos nuostatos įsigaliojimo stabdymo - būtent įregistruoti ir nutraukti partnerystę pas notarą.

„Notariato įstatymo pataisos, numatančios santuokos, kaip visuotinai pripažintos Latvijos visuomenės vertybės, atsisakymą, yra klausimas, kuris turi būti sprendžiamas nacionaliniu referendumu“, – nurodė opozicinis „Jungtinis sąrašas“.

Latvijos įstatymai numato, kad jei ne mažiau nei 34 nariai prašo prezidento stabdyti įstatymo oficialų paskelbimą - jis neturi pasirinkimo. Per du mėnesius referendumo iniciatoriai turi surinkti ne mažiau kaip 154 241 teisę balsuoti turintis rinkėjų parašus, kurie pritartų jo organizavimui.

Jei parašus pavyktų surinkti - tuomet būtų rengiamas referendumas siūlant pakeisti įstatymo formuluotę kita. Tam turi pritarti bent pusę visų rinkėjų, kurie dalyvavo praėjusiuose parlamento rinkimuose. 14-osios Saeimo rinkimuose dalyvavo 916 368 rinkėjai, taigi pusė yra 458 184.

Įstatymo pakeitimas numato, kad du pilnamečiai galės sudaryti partnerystę asmeniškai atvykę pas notarą ir patvirtindami, kad juos sieja artimi asmeniniai ryšiai, bendras namų ūkis ir ketinimas juo rūpintis, taip pat noras rūpinti ir palaikyti vienas kitą.

Partnerystė bus registruojama, jei asmenys nėra susituokę, nėra giminaičiai. Partnerystė neprilygsta santuokai. Partnerystė baigiasi mirus asmeniui; jeigu teismas paskelbia vieną iš asmenų mirusiu; vienas ar abu asmenys sudaro santuoką; abu asmenys pareiškia tokią valią notarui; teismo sprendimu.

Gydymo įstaigos galės informuoti partnerį, jei jo artimas asmuo nutraukė gydymą ir paliko gydymo įstaigą, tačiau dėl savo sveikatos būklės ar amžiaus negali savimi pasirūpinti.

Partneriai turės teisę sutikti arba atsisakyti kito partnerio gydymo apskritai arba medicininio gydymo metodo, jei pats pacientas negali priimti sprendimo dėl gydymo dėl savo sveikatos būklės ar amžiaus. Jei pacientas negali išreikšti savo valios, partneris taip pat turės teisę sutikti su jo dalyvavimu klinikiniame tyrime.

Valstybės tarnautojų partneriams bus taikomi tie patys interesų konflikto apribojimai, kurie šiuo metu taikomi valstybės tarnautojo artimiesiems. Partnerystėje dalyvaujantis asmuo turės tai nurodytas valstybės pareigūno deklaracijoje.

Pakeitimais numatoma, kad sutuoktiniams bei artimiems giminaičiams, gyventojų pajamų mokesčio nereikės mokėti už partnerio išduotą paskolą ar papildomą pensijų kaupimą, atliekamą iš paties fizinio asmens ar partnerio įmokų į privačius pensijų fondus.

Be to, nereikės mokėti mokesčio už partnerio palikimu palikto turto pardavimą arba už partnerio dovanotos žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, nebus apmokestinamos partnerių dovanas.

Iš metinės apmokestinamosios vertės taip pat bus atskaitomos partnerio kvalifikacijos kėlimo, specialybės įgijimo, išsilavinimo įgijimo, naudojimosi medicinos paslaugomis ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimo išlaidos. Mokesčių lengvata bus teikiama partneriui, jei šis asmuo nedirba ir yra pripažintas neįgaliu asmeniu.

Mokesčių lengvata taip pat bus teikiama nedirbančiam partneriui, turinčiam išlaikomą nepilnametį vaiką, pripažintą neįgaliu, arba vaiką iki trejų metų, arba tris ar daugiau vaikų iki 18 metų arba iki 24 metų. Į tinkamų finansuoti išlaidų metinę pajamų ataskaitą taip pat bus galima įtraukti partnerio apmokėtas medicinines ir švietimo išlaidas.

Asmuo, kurio partneris atlieka diplomatinę ir konsulinę tarnybą užsienyje ir kuris gyvena atitinkamoje užsienio valstybėje kaip jo partneris, taip pat bus laikomi socialiai apdraustais, apdraustais nuo nedarbo.

Mirus pensijos gavėjui, našliu - likusiam partneriui, kuris yra Latvijos senatvės, invalidumo, senatvės ar specialios valstybinės pensijos gavėjas, jo prašymu skiriama 50 % mirusiam partneriui paskirtos pensijos dydžio išmoka.