Ką žada Skvernelio demokratai LGBTQ+ bendruomenei?

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Ką žada Skvernelio demokratai LGBTQ+ bendruomenei?

Sek, 01/30/2022 - 20:19
Kategorija:
0 komentarų

Vakar beveik 3,5 tūkst. žmonių įsteigė naują politinę partiją – Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Partija prisistato esanti atvira centro kairės politinė jėga. Vakarų pasaulyje būtų sunku surasti kairiąją partiją, kuri nekovotų už LGBTQ+ bendruomenės lygiateisiškumą. GayLine.LT redakcija, siekdama suprasti šios naujos politinės jėgos politines nuostatas, atliko šeštadienį patvirtintos programos analizę.

Šeima – programos ašis

Net 32 kartus partijos programoje paminėta šeima. Šeimos stiprinimui yra skirtas atskiras skyrius, kuris numato ir šeimos koncepto populiarinimą visuomenėje, ir gerovės šeimai kūrimą, ir paramos didinimą vaikus auginančioms šeimoms, ir paramą šeimos verslų kūrimui.

Tiesa programa neatskleidžia kaip apibrėžiama šeimos sąvoka. Tai, kad partijos programoje minima pagarba Konstitucijai, turėtų suponuoti, jog nebus ignoruojamas ir Konstitucinio Teismo išsiaiškinimas, jog šeima gali būti sudaroma įvairiais pagrindais. Vis dėlto, to patvirtinti neįmanoma, nes pavyzdžiui Gitanas Nausėda, nors ir davęs priesaiką gerbti Konstituciją, savo pasisakymuose sąmoningai ignoruoja ir neigia minėtą tesimo sprendimą, painiodamas Konstitucijoje įtvirtintą santuokos apibrėžimą su šeima.

LGBTQ+ žmonių nėra

Nieko nenustebinsime, kad naujai besikuriančios partijos programoje net žodžiu neužsiminta apie LGBTQ+ bendruomenės lygiateisiškumą. Partija pasirinko kelią nekalbėti apie tai kas nepatogu ir visiškai ignoruoti šią temą.

Dar daugiau, partija labai iškreiptai suvokia teisingumo sąvoką. Anot jos kūrėjų, lygiateisiškumas apibrėžiamas tik per asmens pajamų, socialinės padėties ar išsilavinimo prizmę.

„Esame įsitikinę, kad teisingumas turi tarnauti visiems žmonėms vienodai, būti prieinamas ir nepriklausyti nuo asmens pajamų, socialinės padėties ar išsilavinimo“, - rašoma programoje. Kyla klausimas o kaip su teisingumu kitoms diskriminuojamoms grupėms?

Tereikia tik priminti, kad teisė į lygybę ir nediskriminavimą yra pagrindinis žmogaus teisių principas, įtvirtinti Jungtinių Tautų Chartijoje, Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir įvairiose žmogaus teisių sutartyse.

Lygiateisiškumas po skraiste?

Tiesa partijos programoje yra ir kelios nuostatos, kurios savo esme kalba apie visų asmenų lygybę ir vienodas teises. „Sąjungos veiklą grindžiame pagarba žmogaus orumui bei žmogaus teisėms ir laisvėms“, - teigiama programoje. „Sieksime, kad būtų vykdoma nuolatinė žmogaus teisių padėties parlamentinė priežiūra, įtraukiant ir žmogaus teisių apsaugos srityje veikiančių organizacijų atstovus“, - rašoma kitoje teksto vietoje.

Reikia pabrėžti, kad Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarties institucijos yra patvirtinusios, kad  diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu yra draudžiama, taigi ir neteisėta. Ši pozicija pakartotinai ne kartą pasitvirtinta ir Jungtinių Tautų komitetuose.

Taigi laikantis visuotinai pripažintos žmogaus teisių koncepcijos ir norint surasti bent kelias eilutes, kurios ištrauktų LGBTQ+ bendruomenės interesus į šios partijos programą – buvo galima tikėtis, kad būtent šios dalys kalba apie minėtų žmonių interesų gynybą. O, bet, tačiau...

Partijos programos dalies „Žmogaus teisės ir teisingumas“ įžangoje rašoma: „Viešosios teisės sprendimai turi būti grindžiami pagarba neliečiamoms ir prigimtinėms žmogaus teisėms, kurios, tarptautinės bendruomenės sutarimu, yra pripažįstamos aukščiausiomis vertybėmis, kartu užtikrinant visų susijusių interesų pusiausvyrą“.

Iš esmės sakoma, kad žmogaus teisių užtikrinimas bus nulemtas suinteresuotų grupių sutarimu. Žmogaus teisės tampa ne vertybiniu pamatu, ant kurio kuriama demokratija, o priešingai – jos tampa atviru tekstu, dėl kurio galima diskutuoti ir siekiant „pusiausvyros“ – modifikuoti, taigi ir nesilaikyti.

Partijos programą rasti galima ČIA.

GayLine.LT redakcija