Ukrainos lyderystė: ratifikavo Stambulo konvenciją. Nenori sekti Rusijos pėdomis

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Ukrainos lyderystė: ratifikavo Stambulo konvenciją. Nenori sekti Rusijos pėdomis

Pir, 06/20/2022 - 15:40
Kategorija:
0 komentarų

Šiandien Ukrainos Verkhovna Rada ratifikavo Stambulo konvenciją, kurios tikslas apsaugoti ir užkardyti kelią smurtui artimoje aplinkose. 259 parlamentarų balsavo už, 4 prieš ir 25 susilaikė. Prezidentą Volodymyrą Zelenskį teikti šią konvenciją Parlamentui ratifikuoti paskatino „Moterų maršas“.

Birželio 17 d. „Moterų maršo iniciatyva“ pareiškė, kad vykstant plataus masto karui moterų apsaugos klausimas yra dar aktualesnis, ir paragino ratifikuoti Stambulo konvenciją.

„Tai bus svarbus Ukrainos žingsnis Europos integracijos procese“, – rašė iniciatyvos aktyvistai. – „Skirtingai nei rusiškame pasaulyje, kur smurtas šeimoje yra dekriminalizuotas, o ne nusikaltimas, o moterys niekaip neapsaugotos, turime pabrėžti kryptį, kuria juda mūsų šalis. Tai Europos integracijos kelias!“.

Birželio 18 d. Prezidentą Volodymyras Zelenskis pateikė įstatymo projektą Parlamentui, kuriuo būtų ratifikuojama Stambulo konvencija. Reikia priminti, kad Ukraina dar 2011 metais pasirašė šią konvenciją, tačiau ji iki šiol nebuvo ratifikuota.

Konvencijos ratifikavimas nebuvo spontaniškas žingsnis. Tam ruoštasi jau kurį laiką. 2020 – 2021 metais visuomeninės organizacijos ir judėjimai ėmė aktyviai kelti klausimą dėl šios konvencijos ratifikavimo.

Prezidento svetainėje buvo sukurtos dvi peticijos, raginančios ratifikuoti Stambulo konvenciją – abi surinko daugiau nei 25 000 balsų. Vasario 17 d. atsakyme į peticiją Prezidentas teigia, kad jis nuosekliai remia smurto šeimoje užkardymą ir smurtą dėl lyties patyrusių žmonių teisių apsaugą.

V. Zelenskis 2020 m. birželį palaikė peticiją, raginančią Ukrainą ratifikuoti konvenciją, ir pasirašė dekretą dėl priemonių, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir kovai su juo. Čia buvo numatytos ir priemonės apsaugoti nukentėjusiųjų, išgyvenusių tokį smurtą, teises. Remdamasis nutarimu, 2021 m. balandžio mėn. Ministrų kabinetas patvirtino atitinkamą veiksmų planą.

Šių metų birželio 17 d. „Moterų maršas“ išplatino pranešimą, kuriame atkreipė dėmesį, kad jau du kartus rinkti parašai po peticija dėl konvencijos ratifikavimo.

„Peticija du kartus surinko reikiamą balsų skaičių. Du kartus gavome atsakymą su pažadais balsuoti už Stambulo konvenciją Ukrainos Verchovnos Radoje. Bet mes vis dar laukiame“, - rašoma Facebook paskyroje.

Ir laukti tikrai ilgai nereikėjo. Per nepilnas tris dienas Stambulo konvencija buvo ratifikuota.

Stambulo konvenciją pasirašė 46 šalys, dešimt iš jų vis dar jos neratifikavo. Tarp neratifikavusių yra ir Lietuva, kurios kai kurie politikai sistemingai ir sąmoningai klaidina visuomenę dėl šios konvencijos tikslų.