Žmogaus teisių gynėja paaiškina, kaip atpažinti neapykantos nusikaltimus dėl negalios

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Žmogaus teisių gynėja paaiškina, kaip atpažinti neapykantos nusikaltimus dėl negalios

Št, 12/11/2021 - 16:00
Kategorija:
0 komentarų

"Svarbu atpažinti, kad žmonės su negalia, kaip nusikaltimų taikiniai, yra pasirenkami būtent todėl, jog priklauso grupei, kuri tradiciškai suvokiama kaip iš prigimties silpna. Šios bendruomenės nariai laikomi prastesniais ir nepritapėliais. Jie užpuolami dėl akivaizdžiai matomų savybių – to, kaip jie kalba, vaikšto, išsiskiria savo išvaizda ar elgsena. Šie požymiai, plačiai niekinami visose kultūrose, iššaukia priešiškumą", - interviu LRT sako B. Vegheim, Norvegijos pilietinių teisių fondo „Stop diskriminacijai“ pirmininkė.

– Kaip atpažinti neapykantos nusikaltimus dėl negalios?

– O kaip atpažinti bet kokį neapykantos nusikaltimą? Šie nusikaltimai įvykdyti dėl neigiamo išankstinio nusistatymo. Kai kalbame apie nusikaltimus prieš asmenis su negalia, galime išskirti ir specifinius tokio šališkumo indikatorius. Juos galima rasti Jungtinės Karalystės prokuratūros interneto svetainėje.

Pirmiausia svarbu suprasti, kad tokie nusikaltimai nėra vienkartiniai, dažnai esama jau anksčiau įvykusių incidentų. Pavyzdžiui, ekonominis ar seksualinis žmonių su negalia išnaudojimas, vertimas juos vykdyti smulkius nusikaltimus (tokius kaip vagystės), asmeniui su negalia skirtų vaistų vartojimas ar pardavinėjimas.

Nusavinamas asmens su negalia būstas, šis naudojamas tolimesnei nusikalstamai veiklai: narkotinių medžiagų vartojimui ir prekybai, vogtų prekių sandėliavimui bei pardavimui. Tokiame būste nepilnamečiai gali būti skatinami vartoti alkoholį ir lytiškai santykiauti.

Neapykantos nusikaltimai prieš asmenis su negalia prasideda kaip pasinaudojimas palankia situacija, tačiau ilgainiui tokios veikos tampa sistemišku išnaudojimu. Viena iš gerai žinomų strategijų – susidraugavimas su asmeniu, turinčiu mokymosi negalią. Teisėsauga mano, kad šie pažeidėjai yra žmonių su negalia draugai, tačiau iš tiesų tokia strategija yra piktnaudžiavimas asmenų vienišumu, izoliacija ir pasitikėjimu.

Neapykantos nusikaltimai dažnai įvykdomi nukentėjusiojo su negalia namuose, įskaitant ir socialines globos įstaigas. Vienas iš neapykantos nusikaltimų pavyzdžių gali būti tokios vietos apiplėšimas ar turto, priklausančio asmeniui su negalia, sugadinimas. Nusikaltėliai dažnai yra žmonės, kuriuos asmenys su negalia pažįsta: globėjai, pažįstami ar kaimynai.

Kartais agresoriais gali tapti ir kiti asmenys su negalia – šiais asmenimis pasinaudojama bandant pasiekti nukentėjusįjį. Tokiu atveju, asmuo, kuriuo pasinaudojama, nebūtinai žino apie pažeidėjų intencijas. Dar viena neapykantos nusikaltimų prieš asmenis su negalia rūšis – melagingi kaltinimai. Žmonės su negalia yra neteisingai apkaltinami pedofilija, priekabiavimu ar vagystėmis.

Ir žinoma, galima išskirti bendrus tokių nusikaltimų požymius. Tai žiaurus, žeminantis elgesys, susijęs su negalios pobūdžiu. Pavyzdžiui, negirdinčio žmogaus akių uždengimas, pagalbinių judėjimo priemonių sugadinimas, klaidingų nuorodų aklajam suteikimas.

– Žmonės su negalia dažnai laikomi bejėgiais, į juos žvelgiama su gailesčiu arba „iš viršaus“. Kodėl toks požiūris yra kenksmingas ir menkinantis?

– Toks požiūris iš dalies yra negebėjimo atpažinti neapykantos apraiškų priežastis. Nė vienas žmogus nenori būti gailimas ar stereotipizuojamas. Ir tol, kol žmonės su negalia nebus gerbiami taip, kaip didžioji dalis visuomenės, jie bus žeminančio, garbę ir orumą menkinančio elgesio taikinys.

Tol, kol esi matomas kaip bejėgis, silpnas ar negalintis prisiimti atsakomybės, tol su tavimi bus elgiamasi kitaip nei su kitais. Ir kol taip bus elgiamasi su žmonėmis su negalia, tol sunkiai atpažinsime, kas yra jų išnaudojimas ir prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai.

Daugiau LRT.