47 šalis vienijanti Europos Taryba: Lietuva turi panaikinti LGBTQ+ „propagandos“ įstatymą

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

47 šalis vienijanti Europos Taryba: Lietuva turi panaikinti LGBTQ+ „propagandos“ įstatymą

Ket, 01/27/2022 - 08:00
Kategorija:
0 komentarų

72 delegatams balsavus už, 12 – prieš, 8 susilaikius Europos Taryba užvakar priėmė rezoliuciją skirta atkreipti dėmesį į vis intensyvėjančius išpuolius prieš LGBTQ+ bendruomenės narius Europoje. Rezoliucija pasmerkė politikų veiksmus Vengrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Neįvardijant Lietuvos šalies pavadinimo – kritikos kliuvo ir mūsų šaliai.

„Asamblėja (…) ypač griežtai smerkia plačius ir žiaurius išpuolius prieš LGBTI žmonių teises, kurie jau keletą metų vyksta, be kita ko ir Vengrijoje, Lenkijoje, Rusijoje Federacijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje“, - rašoma Socialistų, demokratų ir žaliųjų grupės nario Fourat Ben Chikha rengtame tekste.

Europos Tarybos asamblėja pasmerkė ir tuos, kurie sąmoningai skleidžia žalingus naratyvus, apibūdindami kovą už LGBTQ+ teises „lyčių ideologija“ arba „LGBTI ideologija“. „Tokie teiginiai neigia patį LGBTI žmonių egzistavimą, dehumanizuoja juos ir dažnai klaidingai vaizduoja jų teises kaip prieštaraujančias moterų ir vaikų teisėms ar apskritai visuomenės ir šeimos vertybes“, - sakoma rezoliucijoje.

Rezoliucija pareikalavo Vengrijos ir Lenkijos valdžią kuo greičiau atšaukti įstatymus, kurie suvaržo LGBTQ+ teises. Dar daugiau – rezoliucijos tekste aiškiai ir nedviprasmiškai sakoma, kad visos šalys, kurios yra priėmusios taip vadinamus LGBTQ+ „propagandos“ įstatymus turi juos panaikinti.

Lietuvoje jau ilgą laiką galioja įstatymas, kuris riboja informacijos skleidimą apie LGBTQ+ žmones. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas nurodo, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama informacija, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“.

Europos Tarybos rezoliucijoje teigiama, kad „visos valstybės narės, turinčios vadinamuosius „anti-LGBTI propagandos“ įstatymus, t.y. bet kokius teisės aktus, kurie neleidžia asmenims, ypač nepilnamečiams, gauti išsamią ir objektyvią informaciją apie visuomenėje egzistuojančias įvairias seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lytinės išraiškos ar sekso formas, privalo būti panaikinti ir nedelsiant įsigalioti“.

Europos Tarybos priimtos rezoliucijos yra rekomendacinio pobūdžio.

Rezoliuciją rasti galima čia.