ES Teisingumo Teismas: Lietuvos elgesys su migrantais pažeidžia ES teisę

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

ES Teisingumo Teismas: Lietuvos elgesys su migrantais pažeidžia ES teisę

Ket, 06/30/2022 - 17:30
Kategorija:
0 komentarų

Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl trečiosios šalies piliečio M.A. neteisėtai kirtusio ES išorinę sieną. Sprendimas atskleidžia, kad Lietuva neteisėtai sulaiko migrantus ir pažeidžia Europos Sąjungos teisę.

Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos priimtus sprendimus, neteisėtai šalyje esantis pilietis netenka galimybės paprašyti tarptautinės apsaugos Lietuvos teritorijoje. Jam užkertamas kelias realiai naudotis teise į prieglobstį

Sprendime sakoma, kad bet kuris pilietis „turi teisę prašyti tokios apsaugos valstybės narės teritorijoje, įskaitant jos pasienį ar tranzito zonas, net jeigu jis šioje teritorijoje yra neteisėtai. Šia teise siekiama užtikrinti, pirma, galimybę veiksmingai pasinaudoti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūra ir, antra, teisės į prieglobstį, garantuojamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje, veiksmingumą“.

Anot Teismo, asmuo negali būti sulaikytas tik todėl, kad neteisėtai atvyko į šalies teritoriją. Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Priėmimo direktyvą tarptautinės apsaugos prašytojas gali būti sulaikytas tik tada, kai įvertinus konkretų atvejį nustačius, kad neįmanoma vykdyti kitų priemonių.

„Šioje direktyvoje išsamiai išvardyti įvairūs sulaikymą pateisinantys pagrindai. Tai, kad tarptautinės apsaugos prašytojas valstybės narės teritorijoje yra neteisėtai, nėra vienas iš tokių pagrindų. Taigi trečiosios šalies piliečiui negali būti taikoma sulaikymo priemonė vien dėl šios priežasties“, - konstatuoja ES Teisingumo Teismas.

Teismas aiškiai pasisakė, kad toks asmuo negali kelti grėsmės konkrečios valstybės narės nacionaliniam saugumui ar viešajai tvarkai vien dėl to, kad jis valstybėje narėje yra neteisėtai.

ES Teisingumo Teismo sprendimą galima rasti ČIA.

Ši byla buvo svarstoma dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) kreipimosi, kuris prašė išaiškinti bylą pagal Europos Sąjungos teisės normas.

Šią savaitė „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje yra šokiruojantys faktai apie Lietuvos vykdomus pažeidimus migrantų atžvilgiu.